fbpx
Njoftohen studentet e vitit te dyte dhe vitit te katërt, se ligjeratat dhe ushtrimet nga lendet: E drejta Familjare dhe Trashegimore, Klinika Juridike Civile, E drejta e procedures civile – pjesa e posaçme, E drejta kontraktore dhe E drejta e pronesise intelektuale, diten e shtune me daten 01.04.2017 per shkaqe objektive nuk do te mbahen. Te njejtat do te zevendesohen nje dite tjeter.
Translate »