fbpx

Studentët e vitit IV se ligjeratat nga e Drejta Nderkombetare Private Konvencionale  , E drejta Diplomatike dhe Konsullore  si dhe  Teoria e Marredhenieve  Nderkombetare nuk do te mbahen kete jave.

Translate »