fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e viti të dyte (II), të Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje,se kollokfiumi i parë (I), ne  lënden:E drejte administrative,do të mbahet ditën e marte, date 28 Mars 2017.

Grupi i pare i studenteve,me germen e pare te alfabetit  A , B, C, D, E, F-,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:12-12,
Grupi i dyte i studenteve, me germen e pare te alfabetit,G I J K L M,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:13-14.

Grupi i trete i studenteve, me germen e pare te alfabetit ,N,P,Q,R.S.T,U,V, Xh,Y Z,do te i nenshrohen kollokfiumit nga ora:15-16-,
Translate »