fbpx

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë të F.Juridik të UNHZ-Pejë, të cilët i nënshtrohen provimit në lëndën: Hyrje në të drejten/Fillet e se drejtes, date 2.Shkurt 2017, se provimi përkatës do të mbahet sipas keti orari:

G.I. Studentet qe fillojne me germen e alfabetit: A dhe B provimi mbahet nga -ora 10-10.45
G.II.Studentet qe fillojne me germen e alfabetit:,ç,D,E,F,G H provimi mbahet nga -ora: 11-11.45.
G.III Studentet qe fillojne me germen e alfabetit ,I,J,K,L,M,N,O,provimi mbahet nga -ora 14-14.45
G.IV.Studentet qe fillojne me germen e alfabetit P, R, Q, R, S, T, U, V, Y, Z. provimi mbahet nga ora: 15-15.45.

Vrejtje:Studentet duhet te i permbahen grupeve perkatese,sipas orarit te publikuar.!
Studentet te cilet e kan kaluar provimin me kollokfiume+prezantimet,nuk kan nevoje te i nenshtrohen provimit perveq atyre studenteve qe jane te paknaqur me vleresimet me kollokfiume,te cilet kan te drejten te i neshtrohen provimit,si çdo student tjeter.
Pedagogu i lendes:Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »