fbpx

Njoftim
Njoftohen studentet/kandidatet e Departamentit-master:Administrativ-kushtetues, te Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje, cilet ne baze te Statutit dhe akteve tjera te Universitetit “HAXHI ZEKA”, i kan plotesuar kushtet,per mbrojtjen e punimeve te mastrit,se mbrojtjet do te behen ndermjet dates-8-10 Shkurt 2017.

Vrejtje:

Qe te jemi te sukseshem ne zbatimin e akteve normative te UNHZ-Peje,nga kandidatet dhe stafi administrativ kerkohet qe çeshtjet te procedohen me kohe. Kandidatet duhet te mbajne korespondencen me zyrtaret: Donika KASTRATI dhe Durim HOXHA,per daten dhe oren e mbrojtjes se temave te diplomes se masterit.

Suksese te perbashketa!
Me respekt,Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »