fbpx

Njofim për lëndën Planifikim Mikroekonomik

Njoftohen studentët e viti III-të të Fakultetit të Biznesit, Drejtimi AB, se vërja e notave dhe konsulltimet me prof. Ujkan Bajra lidhur me provimin Planifikimi Mikroekonomik do të mbahen të shtunden me dt. 07.03.2015 nga ora 11:00.

Translate »