fbpx

Zyra noteriale me noter Arësim S. Avdijaj shpall konkurs pune:

Pozita: Asistent/e administrative (dy pozita)
Mbikëqyrësi: Koordinatorja e zyres
Orari: I plotë

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:
Asistenti/ja administrative nën mbikqyrjen e koordinatores së Zyres së Noterit është përgjegjës:
• të mbeshtet koordinatoren në draftimin e akteve
• të mbeshtet koordinatoren në sistemimin dhe klasifikimin e lëndëve
• të fotokopjojë dhe skanojë dokumentet te ndryshme sipas nevojave të zyrës
• të mbeshtet koordinatoren në punet e zyres dhe të kryej edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e zyrës

SHKATHTËSITË:
• të posedojë njohuri të shkëlqyeshme më programet kompjuterike MS Word
• të ketë njohuri të mira në shkrim të qartë dhe koncize me kompjuter
• të jetë më gjendje të punojë nën presion kohor;

Të interesuarit duhet te paraqiten personalisht Zyren e Noterit Arësim S. Avdijaj, në Rr. Mbretëresha Teutë nr.110, në Pejë, më së largu deri me datën 30.06.2022

Translate »