fbpx
Memorandum bashkëpunimi  me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë

Memorandum bashkëpunimi me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, përkatësisht Fakulteti i Agrobiznesit i përfaqësuar nga Rektori Prof.Dr. Fadil Millaku nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Agjencinë e Ushqimit  dhe Veterinarisë.

Kjo marrëveshje ofron programe të përbashkëta në hulumtim, këmbim të përvojave në ngritjen profesionale të stafit dhe studentëve, plan programe, zhvillim institucional, profesional, shkencor si dhe aktivitete të tjera me interes të përbashkët nga lëmia e prodhimtarisë agroushqimore dhe teknologjive të avancuara përpunuese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »