fbpx

Members of AB

ENGELBERT ZEFAJ
Kryesues i Trupës Këshilldhënese
engelbert.zefaj@rks-gov.net
CV
Drejtor i Kulturës në Komunën e Pejës
URATA AGAGJYSHI
Zëvendës Kryesuese e Trupës Këshilldhënëse
urata.agagjyshi@yee.org.tr
CV
DRITA KADRIU
Member
dritakadriu@gmail.com
CV
XHEVDET SAHATXHIJA
Member
xhevdet.sahatxhija@gmail.com
CV
DARDAN SELIMAJ
Member
dardanselimaj@gmail.com
CV
VETON MUJAJ
Member
veton.mujaj@syriivizionit.org
CV
FAIK ZEKAJ
Member
faik.zekaj@rks-gov.net
CV
Elbert Krasniqi
Member
elbertk@gmail.com
CV
Vullnet Sanaja
Member
vullnetsanaja@anibar.com
CV
ERMAL PANDURI
Member
ermalpanduri@dukagjini.com
CV
Drejtor Menagjerial në RTV Dukagjini
NESHAD ASLLANI
Member
neshadasllani@gmail.com
CV
Health Center of Excellence – HCE
Translate »