fbpx

Member of AB

Alberim Mujaj
Chairman
CV
Toger Policia e Kosovës
Venera Gashi
Member
[email protected]
CV
Avokat
Ylli Mekaj
Member
[email protected]
CV
Noter
Sanije Seferi
Member
[email protected]
CV
Prokurore
Ganimete Puka
Member
[email protected]
CV
Gjyqtare
Vegim Maloku
Member
[email protected]
CV
Avokat
Lendita Berisha
Member
[email protected]
CV
Oda e Avokateve të Kosovës
Zenel Hasanaj
Member
[email protected],
[email protected]
CV
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës
Arsim Avdijaj
Member
[email protected]
CV
Noter
Berat Gega
Member
[email protected]
CV
Përfaqësues i këshillit të studentëve
Edona Ahmetaj
Member
[email protected]
CV
NCSC
Translate »