fbpx

Member of AB

Alberim Mujaj
Chairman
CV
Toger Policia e Kosovës
Venera Gashi
Member
gashi.venera@gmail.com
CV
Avokat
Ylli Mekaj
Member
yllimekaj@hotmail.com
CV
Noter
Sanije Seferi
Member
sano_seferi@hotmail.com
CV
Prokurore
Ganimete Puka
Member
ganimete.puka@rks-gov.net
CV
Gjyqtare
Vegim Maloku
Member
vegimmaloku@hotmail.com
CV
Avokat
Lendita Berisha
Member
lenda_04@hotmail.com
CV
Oda e Avokateve të Kosovës
Zenel Hasanaj
Member
neli_pe@hotmail.com,
neli_peja@hotmail.com
CV
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës
Arsim Avdijaj
Member
avdijaj_a@yahoo.com
CV
Noter
Berat Gega
Member
berat.gegaj@unhz.eu
CV
Përfaqësues i këshillit të studentëve
Edona Ahmetaj
Member
eahmetaj@ncsc-ks.org
CV
NCSC
Translate »