fbpx
Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues plotësues – Baçelor 2021/2022

Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues plotësues – Baçelor 2021/2022

Provimi pranues do të mbahet me datë 01.10.2021 për të gjithë aplikantët.

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër.

Brenda hapësirave të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, duhet të respektoni masat mbrojtëse sipas rekomandimeve të IKSHPK-së, është obligative vendosja e maskës dhe mbajtja e distancës fizike (1.5 metra).

Orari i mbatjes së provimit pranues plotësues për studimet baçëlor të vitit akademik 2021/2022, janë sipas listave të mëposhtme:

Kërko Sallën

I. Fakulteti i Biznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhim Biznesi

Departamenti Menaxhim Biznesi – Gjuhë boshnjake

II. Fakulteti Juridik

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Juridik i përgjithshëm

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji Ushqimore

V. Fakulteti i Arteve

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Edukim në Muzikë

Departamenti Edukim Artistik në Interpretim

Translate »