fbpx
Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues Master 2022/2023

Listat dhe orari për mbajtjen e provimit pranues Master 2022/2023

Provimi pranues do të mbahet me datë 05.10.2022, për të gjithë aplikantët.

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër.

Orari i mbajtës së provimit pranues për studimet Master të vitit akademik 2022/2023, janë sipas listave të mëposhtme:

I. Fakulteti Juridik

Listat e aplikantëve për provim pranues

Programi E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane LLM

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Programi Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor

V. Fakulteti i Arteve

Listat e aplikantëve për provim pranues

Programi Edukim në Muzikë

Translate »