fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues 2018/2019

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin e parë në vitin akademik 2018/2019

Informatat për provim pranues 2018/2019

 

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër

 

Aplikantët mund të e kërkojnë sallën edhe në linkun e më poshtëm duke e zgjedhur Fakultetin dhe numrin e Aplikimit.

Kërko Sallën

Provimi pranues do të mbahet me dt. 25.07.2018 sipas listave të mëposhtme

I. Fakulteti i Biznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Administrim Biznesi

Departamenti Kontabilitet dhe Financa

Departamenti Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake

II. Fakulteti Juridik

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Juridik i përgjithshëm

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimor

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji Ushqimore

V. Fakulteti i Arteve

Departamenti Edukim në Muzikë 

Departamenti Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Departamenti Edukim Artisitik në Instrumente Frymore

Translate »