fbpx

Lajmërohen studentet e vitit te pare, te cilët u nënshtrohen provimit ne lenden:Hyrje ne te drejten-Fillet e se drejtes-date 15 Shtator 2015-ora 14, se konsultimet lidhur me ketë provim, do te mbahen me 15.09.2015,ora 17.

Pedagogu i lendes:
F.Berisha

Translate »