Lajmërohen të gjithë studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë të studimeve bachelor dhe master se ligjeratat dhe ushtrimet do të mbahen sipas orarit të rregullt të ligjeratave të publikuar nëpër Fakultete.

Please follow and like us: