fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Administrim Biznesi, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me 03.02.2016 në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të martën – 16.02.2016.
Studentët e gjeneratës së vjetër prej orës 8:00 – 9:30.
Studentët e gjeneratës së re prej orës 9:30 – 12:00.
Studentët të cilët dëshirojnë me shiku testin prej orës 10:00 – 12:00.
Studentët të cilët janë ftuar në konsultime do të pyten me gojë dhe të gjithë ata të cilët nuk janë prezent, ditën dhe orën e konsultimeve, nuk do të vlerësohen me notë pozitive, konsiderojm që kanë hequr dorë nga marrja e notës dhe vleresohen me notën 5 (pesë).

Translate »