fbpx

Notat në indeks dhe konsulltimet në lëndën Ekonometri do të bëhen të Martën me dta 18.02.2015 prej orës 13:00 deri 14:00.

Studetnët të cilët dëshirojn me ardh në konsulltime paraprakisht duhet të dërgojn email të Ass. Vjosa Hajdari në këtë adresë: vjosa.hajdari@unhz.eu. Ata te cilet nuk dërgojn email nuk mund të pranohen ne konsulltime.

Translate »