fbpx

LAJMËRIM

Njoftohen të gjithë Mësimdhënësit dhe Asistentët, të cilët kanë ligjerata dhe ushtrime të hëneve në sallën A5, se kjo sallë do të jetë e zënë me datën 14.12.2015 tërë ditën, 08:00 – 17:00 për shkakë të trajnimit. Në mënyrë që ligjeratat dhe ushtrimet të paraparë në këtë sallë të mbahen rregullisht, janë caktuar sallat si në vijim:

1. Bazat e marketingut – KF – Ushtrime: C1, 08:00 – 09:20
2. Bazat e marketingut – KF – Ushtrime: C1, 14:40 – 16:00
3. Financat e korporatave – KF – Ligjerata: B2, 08:00 – 09:20
4. Matematika për biznes – AB – Ligjerata: A1, 12:00 – 13:20
5. Matematika për biznes – AB – Ligjerata: A1, 13:20 – 14:40
6. Matematika për biznes – AB – Ligjerata: A1, 14:40 – 16:00
7. Ekonomia e sektorit public – KF – Ligjerata: A3, 12:00 – 13:20
8. Kontabilitet financiar I avansuar – KF – Ushtrime: A3, 13:20 – 14:40

Poashtu, kemi parasysh se shumica e studentëve të vitit të II dhe III (AB, ABB, dhe KF) do të marrin pjesë në trajnim, dhe se ligjeratat dhe ushtrimet nuk do të mbahen me krejt studenta. Andaj, menaxhmeti jonë do ti kontrollojë të gjitha ligjerata dhe ushtrime në mënyrë që ta mbaj evidencen e numrit të studentëve që janë prezent. Mbajtja e ligjeratave dhe e ushtrimeve nuk do të lejohet me një numër të vogël të studentëve, andaj kërkohen zëvendësime për këto ligjerata dhe ushtrime që parashihen të mbahen ditën e shtunë me datën 19.12.2015.
Çdo Mësimdhënës dhe Asistent e ka për detyrë që ta bëj lajmërimin në web faqe, nëse menaxhmenti e parasheh të arsyeshme.

Dekanati i Fakultetit të Biznesit

Translate »