fbpx

Lajmërohen studentët e departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokviumi i pare në lëndën “Bazat e biznesit” do të mbahet me datën 03.12.2015, e Enjte, si në vijim:

Grupi 1 prej orës 09:20-10:00, salla A5;
Grupi 2 prej orës 10:00 – 10:40, salla A5;
Grupi 3 prej orës 10:40 – 11:20, salla A5;

Studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotogr

Translate »