fbpx

Lajmërohen studentat e vitit të I (parë), departamenti AB dhe KF, se ushtrimet në lënden: Matematika për biznes, nuk do të mbahen me datën 23.11.2015, dhe se të njëjtat do të zëvendësohen me 05.12.2015 në të njëjtin orar.
MSc.Kajtaz Bllaca

Translate »