fbpx

Lajmërohen studentat e vitit të I (parë), Bachelor, se ligjeratat në lënden E drejta biznesore,  departamenti i KF-së, grupi I dhe II, do të mbahen me datën 14.11.2015 në ora 12h salla B1. Lajmërohen studentat e vitit të II (dytë), Master, se ligjeratat në lënden E drejta e EU-së, departamenti MBNJ, do të mbahen me datën 14.11.2015 në ora 14:40h salla B1.

Prof.dr. Qashif Bakiu

Translate »