fbpx

Lajmërohën studentët e vitit të tretë ,drejtimi MTH ,se provimi nga lënda  “Mjedisi i Biznesit”  i paraparë të mbahet më datë 26/09/2015 ,do të mbahët më datë 31/10/2015 ( e shtunë ) në orën 09:00 . Gjithashtu dhe vendosja e notave në index do të bëhët të njëjtën ditë .

Translate »