fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të Fakultetit MTHM se kolokviumi i dytë në lëndën Bazat e Biznesit në Turizëm dhe Hotelieri do të mbahet të premten me 13.01.2017 në Sallën A5 sipas këtij orari:

Grupi I:   9:20 – 10:05 

Grupi II:  10:10 – 10:55 

Grupi III: 11:00 – 11:45

Vërejtje: Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.
Suksese

Fjolla Trakaniqi

Translate »