fbpx

Lajmërim

I. Lajmrohen studentet e vitit të pare të F.Juridik të UNHZ-Pejë, të cilët i degjojnë leksionet-ligjeratat në lëndën:Fillet e se drejtes-Hyrje ne te drejten,se data 28.12.2016, eshte dita e fundit kur studentet mund te i bejne prezantimet- seminaret ne lenden perkatese.

II. Lajmrohen studentet e vitit te pare te F.Juridik te UNHZ-Peje,te cilet i degjojne leksionet-ligjeratat ne lenden:Fillet e se drejtes-Hyrje ne te drejten,grupet:A.B dhe C se me daten 4.Janar 2017, ora 11-mbahet kollokfiumi i II.
Te drejte me Ju nenshtruar kollokfiumit te dyte,kane te gjithe ata student qe kan marre 26-40 pike ne kollokfiumin e pare.

Profesori i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »