fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të Fakultetit MTHM se kolokviumi i parë në lëndën Bazat e Biznesit në Turizëm dhe Hotelieri do të mbahet të premten me 25.11.2016 në Sallën A5 sipas këtij orari:

Grupi I: 9:20 – 10:05

Grupi II: 10:10 – 10:55

Grupi III: 11:00 – 11:45

Vërejtje: Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.
Suksese

Translate »