Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit AB, se të premten – 24.06.2016 mbahen konsultimet në lëndën “Menaxhimi i NVM-ve” prej orës 08:00 – 10:00.

Translate »