fbpx

Lajmërim

Lajmërohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik se provimi nga lënda “E Drejta administrative” që është paraparë të mbahet me datë 20.04.2016 do të mbahet me datë 21.04.2016 në orën 11.
Pedagogu i lëndës
Prof.Ass.Dr. Fejzulla Berisha
Translate »