fbpx

Lajmerohen studentet  Kolokviumit në lëndën “E Drejta e Unionit Evropian” do te mbahet me dt. 14 prill 2016
Orari i mbajtjes së Kolokviumit është si në vijim:
Në listën e mëposhtme, studentët nga numri rëndor 1 deri 120 hyjnë ne kolokvium në ora 15:00 në Amfiteatrin 1, ndërsa studentët nga numri rendor 121 deri 198 hyjnë në kolokvium nga ora 15:00 në Amfiteatrin 2.
Lista e Studenteve

Vërejtje: Nuk lejohet hyrja në kolokvium në salla dhe në orar tjetër përveç ashtu siç parashihet me këtë orar

 

Translate »