fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i dytë në lëndën Menaxhimi i NVM-ve do të mbahet të mërkurën me 30.03.2016 në Sallën C2 sipas këtij orari:

Orari për mbajtën e kolokviumit

Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Translate »