fbpx
Konstituohet KQZ për Zgjedhjet Studentore 2021

Konstituohet KQZ për Zgjedhjet Studentore 2021

Me datë 11.05.2021, Kryesuesi i Këshillit Drejtues të UHZ-së ka nxjerrë Vendim për Konstituim të
Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ) për Zgjedhjet e Studentëve 2021 në UHZ.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka në përbërje këta anëtarë:

  1. Z. Astrit Ademaj – Sekretari i Përgjithshëm i UHZ-së;
  2. Znj. Liridona Raci – përfaqësuese nga Organizata Studentore “Unioni i Studentëve Shqiptarë”;
  3. Z. Valentin Thaqi – përfaqësues nga Organizata Studentore “Zëri Studentor Pejë”;
  4. Z. Bekim Samadraxha – përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
  5. Z. Abdurrahim Haxhisefa – përfaqësues nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Pejë – Republika e
    Kosovës
Translate »