fbpx
Zgjedhjet e Përgjithshme Studentore 2021

Zgjedhjet e Përgjithshme Studentore 2021

Këshilli Drejtues i Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, në mbledhjen e 12-të të mbajtur me datë
05.05.2021, në bazë të nenit 17, 23 dhe 152 të Statutit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë dhe në bazë
të nenit 11 të Rregullorës për Zgjedhjet e Studentëve në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, nr.ref.
882/2015, ka nxjerrë:

  1. Vendim për shpalljen e Zgjedhjeve të Përgjithshme të Studentëve në Universitetin ‘’Haxhi
    Zeka’’ në Pejë
    , të cilat do të mbahen me datë 27.05.2021.
    Të gjitha njoftimet lidhur me Zgjedhjet e Përgjithshme të Studentëve 2021, do të publikohen në web të
    UHZ-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »