fbpx
Konkurs për studentët e rinj – Master

Konkurs për studentët e rinj – Master

Konkurs për studentët e rinj – Master
Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në studimet postdiplomike – Master, për vitin akademik 2020/2021.


Universiteti ”Haxhi Zeka” në Pejë, në studimet postdiplomike – Master, në vitin akademik 2020/2021, do të regjistrojë 248 studentë.
Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 29.09.2020 deri më 10.10.2020 nga ora 09:00 deri 15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel).


Konkursin e plotë në gjuhën shqipe e gjeni këtu (PDF).
Konkursin e plotë në gjuhën boshnjake e gjeni këtu (PDF).
Ju lutemi që me rastin e prezencës tuaj në hapësirat e UHZ-së, të bartni maskë dhe të respektoni rekomandimet e IKSHPK-së.
Linku për aplikim: Apliko Online

Konkurs za prijem novih studenata – Postdiplomske (Master) studije

Univerzitet “Haxhi Zeka”u Peći raspisuje konkurs za prijem novih studenata na postdiplomske (Master) studije za akademsku 2020/2021 godinu.
Na prvoj godini postdiplomskih (Master) studija za akademsku 2020/2021 godinu, UHZ će upisati 248 studenata.


Podnošenje dokumenata će trajati od 29.09.2020 do 10.10.2020 u vremenskom intervalu od 09.00 do 15.00 časova (kandidati se mogu prijavljivati svakog dana osim nedjelje).

Konkurs na albanskom jeziku možete naći ovdje (PDF)
Konkurs na bosanskom jeziku možete naći ovdje (PDF)
Molimo vas da prilikom vašeg prisustva u prostorijama UHZ nosite maske i poštujete preporuke Instituta za Javno zdravlje Kosova.
Poveza za prijavu: Apliko Online

Translate »