fbpx

REPUBLIKA E KOSOVËS
NOTER
ARËSIM S. AVDIJAJ
RR. „MBRETËRESHA TEUTË“ NR. 110, PEJË

KONKURS PËR PRAKTIKANT

Zyra noteriale me noter Arësim S. Avdijaj shpall konkurës për të gjithë të interesuarit që të kryejn praktikë:

Pozita: Praktikant (Me Pagesë)

Mbikëqyrësi: Koordinatorja e zyres

Orari: I plotë

Koha e praktikës: 6 (gjashtë) muaj, me mundësi vazhdimi me kontrate te rregullt te punes

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:
Praktikanti nën mbikqyrjen e koordinatore së Zyres së Noterit është përgjegjës:
• të mbeshtet koordinatoren në punet e zyres
• të mbeshtet koordinatoren në sistemimin dhe klasifikimin e lëndëve
• të fotokopjojë dhe skanojë dokumentet te ndryshme sipas nevojave të zyrës
• të kryej edhe punë të tjera në lidhje me fushëveprimin e zyrës

SHKATHTËSITË:
• të posedojë njohuri të shkëlqyeshme më programet kompjuterike MS Word
• të ketë njohuri të mira në drejtëshkrim.
• të jetë në gjendje të punojë nën presion kohor.

Të interesuarit mund te paraqiten personalisht në Zyren e Noterit Arësim S. Avdijaj, në Rr. Mbretëresha Teutë nr.110, në Pejë, më së largu deri me datën 13.03.2020

Konkursi

Translate »