fbpx
Konkurs për ndarjen e bursave

Konkurs për ndarjen e bursave

Universiteti “Haxhi Zeka”, në bazë të Vendimit të Këshillit të Drejtues, nr. Ref.1718 të datës 20.11.2014, shpall:
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2013-2014.

Bursa universitare ndahen për studentët e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë në të gjitha nivelet e studimeve.

Afati i paraqitjes zgjat prej datës 10.12.2014 deri më 16.12.2014.

Konkursi për bursa.

Translate »