fbpx
Konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, për vitin akademik 2021-2022

Angazhimi me honorar i bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime do të bëhet në pajtim me Ligjin për Arsimin e Lartë, Statutit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren në fuqi për të Ardhurat Personale të Personelit Akademik të UHZ-së, Rregulloren për Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm të UHZ-së nr. 2327/17, të dt. 02.10.2017

Për kushtet e përgjithshme dhe procedurat për angazhim shikoni konkursin e mëposhtem.

Konkursi

Translate »