fbpx
KONKURS- GRANTE PËR ZBATIMIN E PROJEKTEVE MËSIMORE TË BAZUARA NË HULUMTIME

KONKURS- GRANTE PËR ZBATIMIN E PROJEKTEVE MËSIMORE TË BAZUARA NË HULUMTIME

Programi i mësimdhënies së bazuar në punë hulumtuese për universitetet publike të Kosovës

Programi i mësimdhënies së bazuar në punë hulumtuese për universitetet publike të Kosovës”

Me të cilin ftohen secili/a mësimdhënës/e në marrëdhënie të rregullt pune në një institucion të arsimit të lartë, respektivisht grup i mësimdhënësve/eve në marrëdhënie të rregullt pune në institucionin e njëjtë të arsimit të lartë, që të konkurrojnë për përfitimin e granteve në vlerë prej €10,000 (dhjetëmijë euro) për projekt, me kohëzgjatje prej 6 deri në 12 muaj.Per me shume detaje rreth konkursit,  ju lutem gjeni me poshte linkun: 

KONKURS- GRANTE PËR ZBATIMIN E PROJEKTEVE MËSIMORE TË BAZUARA NË HULUMTIME – MASHT (rks-gov.net)

Translate »