fbpx
Konferenca e dytë Kombëtare për Menaxhimin e Financave të Institucioneve të Larta Publike të Arsimit të Kosovës

Konferenca e dytë Kombëtare për Menaxhimin e Financave të Institucioneve të Larta Publike të Arsimit të Kosovës

Konferenca e dytë Kombëtare për Menaxhimin e Financave të Institucioneve të Larta Publike të Arsimit të Kosovës

Në kuadër të Projektit TEMPUS “Rritja e autonomisë financiare dhe përgjegjshmërisë në Institucionet e Larta Publike të Arsimit në Kosovë”, është mbajtur konferenca e dytë dhe e fundit, më 09/10 nëntor 2016 në hapësirat e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Në këtë konferencë mbajtën fjalim Ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, prof. Arsim Bajrami, Rektori i Universitetit të Prishtinës, prof. Marjan Dema, Z. Luigi Brusa nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe nga koordinatori i projektit Z. Thorsten Eder, me ç`rast edhe i`u dorëzua ministrit Bajrami – Dokumenti i bardhë “Modeli financiar për Sistemin e Arsimit të Lartë Publik në Kosovë” të cilin mund ta gjeni në link-un e poshtëshënuar.

Paraprakisht është mbajtur një panel diskutues me temat:
· “Reformat në sektorin terciar dhe përmirësimet në vitet e fundit”, të ofruara nga znj. Drita Kadriu, drejtor për Arsimin e Lartë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës;
· “Historiku, Arritjet dhe Rezultatet” nga Z. Thorsten Ederi dhe z But Dedaj;
· “Financimi, sigurimi i cilësisë dhe përmirësimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë”, dorëzuar nga Z. Blerim Rexha, kryetarit të Këshillit të Shtetit të Cilësisë në Agjencinë e Akreditimit të Kosovës;
· “Rruga drejt Pavarësisë Financiare” mbajtur nga znj. Mevlide Shamolli, përfaqësuese nga Ministria e Financave të Kosovës;
· “Sistemi i rangimit të Universitetit Bullgar” dorëzuar nga Znj Yana Yotova, dhe znj Elena Atanasova, ekspertë të Drejtorisë së Arsimit të Lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Bullgarisë;

Paneli tjetër për diskutim ishte me temën: “Menaxhimi Financiar dhe Autonomia: Sfidat aktuale të Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik në Kosovë”.
Pjesë e debatit ishin:
1. Prof. Marjan Dema, Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”;
2. Prof. Ramë Vataj, Rektori i Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”;
3. Prof. Fadil Millaku, Rektori i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë;
4. Znj Denize Galvin, përfaqësues nga Universiteti i Alicante;
5. Z. Jörg HORMANN, përfaqësues nga Universiteti Saarland;

Në ditën e dytë, ishin tre prezantime mbi temën
“Sfidat e institucioneve Publike të Arsimit të Lartë, që nuk është e përfshirë në projekt për zbatimin e Letra e Bardhë” janë dhënë nga:
· Prof. Agron Bajraktari, Rektori i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj;
· Prof. Naim Mustafa, Prorektori për Buxhet dhe Financa të Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka”;
· Dr. Rifat Morina, Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar dhe Sigurimin e Cilësisë të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”;
Dhe Plani i Veprimit që u prezantua në versionin final nga:
· Prof. Myrvete Badivuku nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”;
· Prof. Gani Gjini nga Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”;
· Prof. Fadil Millaku nga Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë;
Një nga ekspertët e projektit, realizojë një takim shqyrtues për Planin e Veprimit, së bashku me përfaqësuesit e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, si dhe me përfaqësues të Universitetit “Haxhi Zeka”.
Dita e dytë përfundojë me prezantimin përmbledhës të aktiviteteve konkrete për 2-3 vitet e ardhshme.

Pjesëmarrës të konferencës ishin përfaqësues të universiteteve publike në Kosovë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Bullgarisë, organizatat joqeveritare dhe palët tjera relevante ndërkombëtare dhe kombëtare.

 

Translate »