fbpx
Komunikatë

Më 26.01.2018, Universiteti “Haxhi Zeka” është pranuar në European Network for Academic Integrity (ENAI).

Objektivat e ENAI janë promovimi i integritetit në të gjithë akademinë (arsimi, hulumtimi dhe aspekte të tjera të sektorit akademik), në veçanti    për të siguruar një platformë për akademikët në të gjithë sektorët e hulumtuar, për të shkëmbyer, zhvilluar, bashkëpunuar dhe për të krijuar qasje në burimet në fushën e integritetit akademik.

Pranimi në këtë rrjet është shumë i rëndësishëm për Universitetin, sepse nga anëtarësimi mund të ketë përfitime të mëdha, siç janë:

 • Të bëhet pjesë e platformës bashkëpunuese
 • Të marr buletinin e rregullt
 • Të informohet për mundësitë e garantëve në dispozicion
 • Ka të drejtë të zgjedhin Bordin dhe të ndikojnë në rrjet
 • Merr zbritje për tarifat për ngjarjet e organizuara nga ENAI (disa ngjarje janë vetëm për anëtarët e ENAI)
 • Përdor sistemin e vlerësimit të zhvilluar nga ENAI
 • Merr prestigj dhe mjet të dobishëm të marketingut
 • Përdor konsulentët, ekspertët, mentorët dhe folësit e ENAI-t
 • Merr pjesë në aktivitete të përbashkëta edukative dhe trajnuese
 • Mund të organizojë konferenca dhe ngjarje ENAI
 • Qasja në burime dhe trajnime online.

ENAI mbështetet nga projekti ERASMUS+, program i Bashkimit Evropian.

Translate »