fbpx
Komunikatë e KQZ-së

Komunikatë e KQZ-së

Në bazë të nenit 12 paragrafi 7 të Rregullores nr. 950/23 për Procedurën zgjedhore, themelimin dhe punën e parlamentit studentor dhe këshillave të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Komisioni Qendror Zgjedhor/UHZ, nxjerr këtë:

KOMUNIKATË

  • Të mërkurën me datë 07.06.2023 në ora 24:00 fillon heshtja zgjedhore,
  • Organizata studentore e certifikuar është e obliguar që të respektoj heshtjen zgjedhore dhe deri të mërkurën me datën 07.06.2023 në ora 24:00 duhet të largoj të gjithë posterat, banerat, pllakatat apo çfarëdo lloj elementi që kanë përdorur gjatë fushatës zgjedhore brenda universitetit.
Translate »