fbpx
Këshilli Drejtues miraton Planin Strategjik të UHZ-së 2017-2022

Këshilli Drejtues miraton Planin Strategjik të UHZ-së 2017-2022

Këshilli Drejtues në mbledhjen e mbajtur me dt. 03.05.2017 miratoi Planin Strategjik 2017-2022 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Translate »