fbpx
Java e Sigurimit të Cilësisë në UHZ

Java e Sigurimit të Cilësisë në UHZ

Zyra për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim, nga data 18 deri me 22 dhjetor, në kuadër të javës së sigurimit të cilësisë ka përfunduar me sukses aktivitetin me moton ‘’Sigurimi i cilësisë përgjegjësia jonë ndaj studentëve’’, duke mbajtë takime me studentët e të gjitha njësive akademike, me qëllim të vetëdijesimit për rëndësinë e sigurimit të cilësisë në universitet.

Në këto takime u prezantua sistemi i sigurimit të cilësisë, instrumentet e vlerësimit të cilësisë, të drejtat e studentëve dhe rëndësia e pjesëmarrjes në proceset e sigurimit të cilësisë. Gjithashtu, në kuadër të kësaj jave u shpërndanë fletushka informuese me udhëzime dhe informacione të dobishme rreth procesit të sigurimit të cilësisë në universitet.

Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ mbetet i përkushtuar për të siguruar një mjedis me cilësi të lartë për studentët e tij. Duke përqendruar përpjekjet në sigurimin e cilësisë, universiteti synon të promovojë një kulturë të vazhdueshme për cilësi.

Translate »