fbpx
Është përmbyllur me sukses gara Typing Master

Është përmbyllur me sukses gara Typing Master

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë është një institucion i cili vlerëson aftësitë e studentëve në fusha të ndryeshme të aftësive teknike dhe aftësive te buta dhe këto pretendohet të përdorën si një mjet për të ndihmuar në mësimdhënie dhe zhvillim të aftësive. Në një përpjekje për të përmirësuar aftësitë e studentëve në shkrimin në tastierë, universiteti ka mbajtur një garë për Typing Master.

Gara u organizua me qëllim që të ndihmojë studentët të zhvillojnë shpejtësinë dhe saktësinë në shkrimin në tastierë, aftësi këto që janë të rëndësishme në fushën e teknologjisë. Studentët u përballën me sfidat e njëri-tjetrit në mënyrë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në shkrimin në tastierë dhe të fitojnë një vend në tre studentët më të mirë.

Pas një kërkimi të përkushtuar dhe sfiduese, tre studentë u shpallën si më të mirët në garë. Ata ishin studentët që arritën shpejtësinë më të madhe dhe saktësinë më të lartë në shkrimin në tastierë. Ata ishin shembuj të shkëlqyeshëm të aftësive të zhvilluara në universitetin Haxhi Zeka, dhe një frymëzim për studentët e tjerë për të përmirësuar aftësitë e tyre.
Vendi i parë: Albiona Kelmendi
Vendi i dytë: Fjolla Kelmendi
Vendi i tretë: Teuta Hyseni
Ky sukses tregon përkushtimin e Universitetit Haxhi Zeka për të ndihmuar studentët e tij të zhvillojnë aftësi të rëndësishme dhe të përgatiten për t’u bërë profesionistë në fushat përkatëse. Gara për Typing Master ishte vetëm një shembull i angazhimit të institucionit për të siguruar që studentët e tij të kenë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të arritur sukses në karrierën e tyre.

Please follow and like us: