fbpx

Bazat e Ndermarresise – Njoftim

Detajet per Punimin Seminarik:Afati i fundit per dorezimin e punimit seminarik eshte 10 dhjetor 2020.Piket (nga 100 pike totale per lenden): 20 pikeBashkengjitur mund te gjeni manualin se si te pergatitet Punimi Seminarik dhe listen me tema

Detajet per Planin e Biznesit:Plani i biznesit duhet pergatitur si dokument ne MS Word dhe si prezentim ne MS PowerPoint.Pra, Planin e Biznesit duhet dorezuar dhe duhet prezentuar.
Piket (nga 100 pike totale per lenden) 30 pike
Planet e Biznesit do t;e prezentohen ne javet e fundit te semestrit. Per afatet konkrete, do te njoftoheni ne kohe.Bashkengjitur mund te gjeni manualin se si te pergatitet Plani i Biznesit.
Gjithashtu, luteni qe te percjellni njoftimet e lendes ne SEMS; cdo material dhe njoftim do te publikohet aty nga Profesori.

Plan Biznesi – Moster

Si te shkruajme nje punim seminarik

Lista e punimeve

Translate »