fbpx
Asociacioni Alumni

Asociacioni Alumni

Asociacioni Alumni

Të nderuar (ish) studentë të Universitetit “Haxhi Zeka”, ju ftojmë të merrni pjesë në programin e ri – Asociacioni i Alumnëve – që është themeluar për avancimin e juaj në tregun e punës. Një alumni është një i diplomuar i institucionit arsimor.
Qëllimi i Asociacionit të Alumnëve është që të mbaj marrëdhënie të qëndrueshme në mes të UHZ-së dhe të diplomuarëve përmes komunikimit të të rejave të fundit, ftesave në evente dhe aktiviteteve tjera që organizohen nga ky asociacion përgjatë vitit. Asociacioni i Alumnëve është i njohur për ribashkimin e ish-studetëve dhe takimin me studentët aktual, ku shkëmbehen përvojat dhe të arriturat e tyre.
Ju lutem ndani pak minuta kohë për të ju përgjigjur pyetjeve të mëposhtme që të bëheni pjesë e këtij programi. Ky pyetsorë do të përdoret për qëllim të krijimit të rrjetit të diplomuareve (Alumni) dhe për statistikat e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.

Apliko

 

Translate »