fbpx

Anulohet pjesërisht konkursi për emërimin e stafit të rregullt akademik

Anulohet pjesërisht konkursi për emërimin e stafit të rregullt akademik ref. nr. 3029/19, të dt. 21.11.2019 konkretisht pozitat si më poshtë:

  • Një mësimdhënës për group lëndësh Civile
  • Një mësimdhënës për grup lëndësh Administrative – Kushtetuese
  • Një mësimdhënës për grup lëndësh Penale

Njoftimi

Translate »