fbpx

Bordi

BORDI I ASOCACIONIT ALUMNI

Bordi Ekzekutiv i Alumni-t paraqet organin kryesor të asociacionit. Në pajtueshmëri me statutin e asociacionit, Bordi Ekzekutiv është i ngarkuar me krijimin e politikave të alumnit, miratimin dhe implementimin e planit vjetor të asociacionit, si dhe bën organizimin e aktiviteteve edukative, sociale dhe për shoqërime (networking). Bordi Ekzekutiv përbëhet nga anëtarë entuziastë të diplomuar në UHZ dhe të punësuar nëpër kompani të ndryshme, organe të administratës dhe organizata joqeveritare në Kosovë dhe jashtë.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anëtar të Bordit :

Ardona Dautaj

Dardane Begolli

Doresa Morina

Fatlum Kelmendi

Granit Gërvalla

Haris Kolic

Haxhi Mavraj

Korab Alimusaj

Krenare Shabanaj

Leonora Zefi

Ramë Hajraj

Rrezarta Berisha

Skender Kurmehaj

 

Kryetare : Leonora Zefi

Nënkryetare e parë : Rrezarta Berisha

Nënkryetar i dytë: Haris Kolic

Sekretare : Duresa Morina

Arkatar : Skender Kurmehaj

Translate »