fbpx
Vizitë studimore e studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, Entin Shtetëror të farërave dhe fidanëve dhe në Venari.

Vizitë studimore e studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, Entin Shtetëror të farërave dhe fidanëve dhe në Venari.

Vizitë studimore e studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, Entin Shtetëror të farërave dhe fidanëve dhe në Venari.

7 5 4 3 2 1

Translate »