fbpx
Vende te lira të punës

Vende te lira të punës

UBO Consulting është në kërkim të Anketuesve me orar fleksibil të punës për komunat: Pejë, Gjakovë, Klinë, Istog dhe Deçan. Anketuesit e përzgjedhur do të jenë përgjegjës për realizimin e anketave në komunat ku ata/ato jetojnë.

PËRGJEGJËSITË – Të punësuarit do të jenë përgjegjës për detyrat e mëposhtme:

  • Testimi i pyetësorëve;
  • Pjesëmarrja në trajnim të anketuesve (të organizuar në Prishtinë);
  • Realizimi i anketave në terren;
  • Komunikimi i rregullt me mbikëqyrësit;
  • Bashkëpunimi me mbikëqyrësit për kontrollë të anketave të realizuara;

KUALIFIKIMI – Kandidatët preferohen të kenë disa nga aftësitë e mëposhtme:

  • Të jetë duke vijuar studimet Bachelor apo t’i ketë studimet Bachelor të përfunduara
  • Posedimi i patentë shoferit (kategoria B)
  • Preferohet eksperiencë e mëhershme me hulumtime
  • Të mos jetë anëtar/e e ndonjë partie politike
  • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-në tuaj me titull “Aplikim për anketues/e (Emrin e Komunës)” në email adresën [email protected].

Konkursi është i hapur deri më datë 04.12.2018.

Translate »