fbpx
UHZ pjesë e Projektit NAWA

UHZ pjesë e Projektit NAWA

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë është bërë pjesë e Projektit NAWA. Së bashku me UHZ-në në këtë projekt janë edhe universitete nga Belgjika, Malta, Polonia dhe Republika Çeke.

Përfitues të këtij projekti do të jenë 45 studentë, ku secili shtet do të përfaqësohet nga 9 studentë.

Pjesëmarrja e UHZ-së në një projekt, ku marrin pjesë vetëm universitete nga vendet e BE-së është mjaft domethënëse.

NAWA është projekt polak që është themeluar për të koordinuar aktivitetet shtetërore që drejtojnë procesin e ndërkombëtarizimit të institucioneve akademike dhe kërkimore polake. Qëllimi i NAWA-s është të mbështesë lëvizshmërinë ndërkombëtare të studentëve, akademikëve dhe studiuesve.

Translate »