fbpx
UHZ nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës

UHZ nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës

UHZ nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës

Dje më datë 18.01.2017 Universiteti Haxhi Zeka në Pejë se bashku më Menaxhmentin e tij në krye më Rektorin Prof.Dr. Fadil Millaku, pritën delegacionin e Universitetit të Sarajevës Prof. Dr. Rifat Śhkrijel, ku edhe nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha të ndryshme.
Këto marrëveshje kanë ardhur si rezultat i bashkëpunimit të mëhershëm në mes dy Universiteteve – Haxhi Zeka – Pejë dhe atij të Sarajevës ku sot u kurorëzuan më marrëveshje konkrete në mes këtyre dy tempujve të dijës, në zhvillimin programeve të përbashkëta e posaçërisht atyre të Doktoratës – studimet e ciklit të III-të, prezent ishte edhe Rektori i Universitetit të Gjilanit i cili gjithashtu nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi më Universitetin e Sarajevës.
Është e rëndësishme që përvojat në arsim qoftë në këmbim të studenteve apo edhe Profesorëve të barten edhe në nivel shtetëror pavarësisht statutit të njohjes së ndërsjellët të shteteve që këto Universitete përfaqësojnë.
UHZ në vazhdimësi ju ofron mbështetje komunitetit Boshnjak në fushat e Stafit Akademik, Zhvillimit të programeve të reja, Literaturë Universitare etj.
Kjo është marrëveshja e 16 që UHZ nënshkruan më Universitete tjera.

  

18.01.2017 godine Univerzitet “Haxhi Zeka” u Peći, zajedno sa svojim Menadžmentom, na čelu sa Rektorom Prof.Dr. Fadil Millaku, dočekali su delegaciju sa Sarajevskog Univerziteta na čelu sa Rektorom Prof.Dr. Rifatom Škrijelj, potpisavši sporazum o saradnji na raznim poljima. Ovi sporazumi su rezultat ranije saradnje između dva Univerziteta “Haxhi Zeka” iz Peći i Sarajevskog Univerziteta. Istog dana je potpisan konkretan sporazum između ova dva hrama znanja, s ciljem razvoja zajedničkih programa, posebno onih na polju Doktorskih studija tj. studije III-eg nivoa.
Na ovoj ceremoniji je bio prisustan i Rektor Univerziteta Gnjilana koji je takođe potpisao sporazum o saradnji sa Sarajevskim Univerzitetom.
Veoma je bitno da se naglasi da se iskustvo na polju obrazovanja, bilo da se radi o razmjeni studenata ili profesora, prenese na državnom nivou bez obzira na statut obostranog priznavanja koja ova dva Univerziteta predstavljaju.
Univerzitet “Haxhi Zeka” kontinuirano podržava Bošnjačku zajednicu na polju akademskog osoblja, razvoju novih programa, univerzitetske literature, i dr. Ovaj sporazum po broju predstavlja 16 sporazum koji Univerzitet “Haxi Zeka” potpisuje sa drugim Univerzitetima

Translate »